Monday, April 13, 2009

Sudah selesai!

SUDAH SELESAI

Yohanes 19: 30,1 Korintus 2: 6-9, 1 Korintus 15:3-5

Seruan ‘sudah selesai’ merupakan salah satu daripada 7 kata-kata terakhir Yesus di kayu salib.

Apakah 7 kata-kata terakhir Yesus itu?

 1. Ya Bapa ampunilah mereka ... (Lukas 23:34)
 2. Pada hari ini engkau bersamaku di Firdaus ... (Lukas 23:43)
 3. Inilah anakmu, inilah ibumu ... (Yohanes 19: 26) ---[sempat menjaga kebajikan ibunya]
 4. Eli-eli lama sabakthani...!!! ... {Matius 27: 46)
 5. Aku haus! ...(Yohanes 19:28)
 6. Sudah selesai! ... (Yohanes 19:30)
 7. Bapa ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku ... (Lukas 23:46)

Saya suka membawa kita melihat kesan seruan ‘sudah selesai’ kepada orang-orang yang ada pada waktu itu..

Kira-kira bagaimanakah seruan ini diserukan oleh Yesus sementara Dia sedang menanggung derita yang tidak terkata di kayu salib itu? Kira –kira bagaimanakah seruan ini dilafazkan Yesus? Sayang sekali Alkitab kita yang biasa ini tidak dilengkapi dengan perisian MP4!

Seruan sudah selesai ini mempunyai kesan yang berbeza kepada beberapa orang dari kumpulan yang berbeza.

Kesan seruan terhadap murid-murid-Nya.

Murid-murid Yesus (kecuali Yohanes) semua telah lari meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap. Mereka telah pergi bersembunyi. Mereka tidak mendengar seruan ini. Sebaik saja Yesus ditangkap, murid-murid telah melarikan diri dan pergi bersembunyi. Petrus yang cuba melihat dari jauh secara sembunyi-sembunyi pula telah menyangkal-Nya. Sekiranya bukan begitu kenyataannya, sudah tentu mereka tidak akan melarikan diri dan pergi bersembunyi! Bagi mereka apabila Yesus ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati disalib ianya sama dengan istilah “GAME OVER”.

Pertanyaan. Mengapakah mereka telah melarikan diri dan pergi menyembunyikan diri mereka? Bukankah Yesus berkali-kali telah memberitahu bahawa Dia berkuasa untuk memberikan nayawa-Nya dan berkuasa pula untuk mengambilnya semua? Bukahkah Yesus telah berkali-kali berkata bahawa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga (Matius 16:21, 17:23,20:19)?

Jawaban. Mereka melarikan diri sebab mereka takut akan mengalami nasib yang sama. Mereka takut sebab mereka tidak percaya kepada apa yang telah diajar dan dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Mereka tidak percaya kepada apa yang telah diajarkan Yesus selama tiga tahun mereka bersama-sama sebab mereka telah sudah mempunyai sistem kepercayaan yang sudah berakar dalam diri mereka. Sistem kepercayaan mereka ini didasarkan atas janji Tuhan dalam Ulangan 18:17-19

Ulangan 18:17-19 (Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Musa)
18:18 seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.
18:19 Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban

2 Samuel 7:12-16 (alasan mengapa Yesus disebut sebagai anak Daud)
7:12 ... Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya.
7:13 Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama-Ku dan Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya.
7:16 Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan-Ku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya."
Berdasarkan ayat-ayat ini bangsa israel telah membentuk sistem teologi messias mereka. Berdasarkan ayat-ayat ini umat israel menantikan seorang messias (penyelamat) yang mempunyai ciri-ciri Musa sewaktu Tuhan menggunakan Musa melepaskan umat israel dari perhambaan di tanah Mesir.

Teologi messias(penyelamat) bangsa Israel

 1. Musa membawa dan mengajarkan Firman (Hukum Taurat) ---messias rohani dinantikan
 2. Musa berkuasa atas politik (melepaskan dari cengkaman musuh) --- messias berkuasa politik dinantikan
 3. Musa memberi manna (kecukupan ekonomi)---seorang messias ekonomi di nantikan
Dua daripada 3 ciri khas yang ada pada Musa telah orang lihat ada pada Yesus. Khutbah Yesus di Bukit dan Yesus memberikan lima ribu orang laki-laki. Setelah peristiwa memberi makan 5 ribu orang laki-laki itu bangsa Israel mahu memaksa Yesus untuk menjadi Raja ke atas mereka. Baca itu dalam Yohanes 16:14-15.

Lukas 16: 14-15
Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan-Nya, mereka berkata: "Dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia."
6:15 Karena Yesus tahu, bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung, seorang diri.

Itulah sebabnya sewaktu masuk ke Yerusalem seminggu sebelum penyaliban-Nya, Dia telah dialu-alukan seperti seorang raja dan semua orang berteriak “Hosana hosana”, yang bererti “Selamatkanlah kami, selamatkanlah kami!!”

Teologi messias yang ada pada orang Israel sewaktu kedatangan Yesus yang pertama ini betul tapi ada satu perkara penting yang kurang. Mereka ada 3 ciri messias yang mereka nantikan.., tetapi Perjanjian Lama menubuatkan messias yang akan datang dalam 4 ciri-ciri khas. Apakah itu?

Empat ciri khas untuk messias (Penyelamat) yang dinanti-nantikan kita sudah tahu

 1. Messias rohani
 2. Messias ekonomi
 3. Messias berkuasa politik
 4. Messias yang menderita (Kejadian 3: 21,Yesaya 52-53, Yohanes 1;29)

Para ahli kitab orang Yahudi tidak dapat menerima konsep seorang messias yang menderita sebab itu mereka mentafsirkan Yesaya 52-53 sebagai berbicara tentang bangsa Israel dan bukan tentang satu peribadi dari bangsa Israel. Jadi mereka menantikan seorang messias yang hebat, mancho dan berkuasa mengalahkan kuasa penjajahan yang berkuasa atas bangsa dan negara mereka.

Jadi para murid telah lari kerana mereka mempunyai teologi yang kurang tepat. Rupa-rupanya fikiran dan kepercayaan mereka belum dapat diubah walaupun sudah tiga tahun bersama Yesus. Mereka mempunyai agenda tersembunyi dalam mengikuti Yesus. Ada kepentingan peribadi yang mereka mau gapai. Tetapi bila mereka nampak orang yang mereka harap-harap akan menjadi Raja mereka ditangkap, diseksa dan disalibkan, ke manakah mereka pergi? Mereka lari dan sembunyi sebab mereka fikir Yesus sudah kalah. Semua impian dan harapan jatuh berkecai seperti kaca atas batu...

Daripada bahagian ini kita dapat menarik satu pelajaran rohani iaitu apa yang kita percaya akan mempengaruhi sikap hati kita, pembawaan serta perilaku kita setiap hari. Apakah yang menjadi keprcayaan kita selama ini?

Kesan seruan terhadap Iblis dan roh-roh jahat

Iblis dan roh-roh jahat mendengar seruan itu dan mereka menganggap itu adalah

 1. Satu seruan kekalahan di pihak Yesus.
 2. Satu seruan mengaku kalah. 1 Korintus 2:8
 3. Satu petanda Iblis telah mengalahkan Anak Allah.
 4. Satu petanda Iblis telah menang.

Kegelapan yang memenuhi wilayah itu selama 3 jam ( Lukas 23:44) memberi pengertian bahawa 1) semua roh-roh jahat hadir untuk mempastikan Yesus tidak dapat lari dan dikalahkan, 2 ) semua dosa sejak Adam sehingga ke dosa bayi terakhir yang akan dilahirkan, telah ditanggungkan ke atas Anak Domba Allah.

Mari kita cuba membayangkan gambaran keadaan ini di alam roh...Iblis sangat-sangat gembira sebab dia menyangka dia telah menang.Pasti ada pesta pora dalam alam roh. 1/3 malaikat yang telah menjadi roh-roh jahat berpesta dan Iblis balik-balik cakap “Yes, I have overcame the Son of God! Saya sudah bagi tau kamu kan? Aku telah menang! Dunia ini saya yang punya!! Bukankah dulu lagi saya sydah kata saya akan mengatasi yang mahatinggi! (Yesaya 14) Lihat lah sekarang! Apalagi pesta liar yang penuh hujat pun berterusan!

TETAPI...

Tetapi cerita belum habis lagi. Sebab pada hari yang ketiga, YESUS TELAH BANGKIT DARI KEMATIAN!!! Pada waktu Dia mati secara jasmani, roh-Nya telah masuk ke alam maut dan merebut kunci kerajaan maut dari tangan Iblis.

Malang sungguh bagi Iblis. Dia sangka dia telah menang. Dalam bahasa Catur (Chess), Iblis menyangka di Bukit Golgota dia telah mengalahkan Yesus dengan gerakan Checkmate.. Tetapi Tuhan kita luarbiasa., pada ketika dia di checkmate oleh Iblis, pada ketika itu juga Iblis telah di counter-checkmate! Ini tidak boleh berlaku dalam permainan Catur/Chess yang biasa. Hanya Tuhan yang dapat berbuat begitu! Tuhan telah counter-checkmate Iblis di petak yang sama!

Sebab itu bagi kita yang percaya kepada Yesus dan karya yang telah diselesaikan-Nya di kayu salib, pada hari ini kita menerima wibawa ke tas Iblis dan roh-roh jahat! Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah-Nya, kita mendapat kemenangan terhadap Iblis, roh-roh jahat dan ke atas semua penyakit!

Terhadap kepala tentera

Ketua pasukan (centurion). Bukan mudah mencapai tahap seorang centurion. Seorang mesti gagah berani dan ada banyak pengalaman perang. Dalam pengalamannya sebagai seorang tentera dia telah melihat ramai orang yang berhadapan dengan maut dan tidak kurang jumlah tentera yang mati di hadapan matanya. Semua orang akan menjadi takut saat menghadapi maut. Seruan nyaring Yesus tidak menampakkan seorang yang kalah atau takut mati. Nada Yesus lebih menyuarakan kemenangan. Baginya, itu lebih menampakkan ‘kemenangan’ daripada perkara lain. Sebab itu ketua pasukan membuat kesimpulan “sungguh Dia ini anak Allah!” Belum pernah ada orang yang hampir mati dapat menyerahkan rohnya sepertimana yang Yesus telah lakukan. Dia menyerahkan nyawanya dengan “suara yang nyaring”.

Terhadap Allah Bapa

 1. Satu seruan kemenangan.
 2. Satu seruan penggenapan – Kejadian 3:15
 3. Satu seruan – “sudah habis dibayar! Semua hutang lunas!”
Di syurga Allah Bapa dan semua malaikat-malaikat peristiwa penebusan manusia daripada dosa itu. Ketika Yesus berseru “sudah selesai!” Allah Bapa boleh kita bayangkan sebagai berkata “Engkaulah Anak-Ku! Aku sangat bangga dengan Engkau!Saya yakin engkau dapat menyelesaikannya!!”

Kata asli untuk 'sudah selesai'

Kata asli untuk 'sudah selesai' adalah 'TETELESTAI'. Kata ‘tetelestai’ merupakan bahasa jual beli yang difahami semua orang pada ketika itu. Ini bahasa perniagaan dan perakaunan. Hutang dan bayaran ansuran yang lunas dibayar akan disahkan dengan kata ‘tetelestai!”. Banding 1 Korintus 6:20

Erti dan Manfaat seruan ‘sudah selesai’

Apakah yang telah diselesaikan oleh Yesus sehingga kita menerima manfaat daripadanya?
Apakah yang telah diselesaikan dengan seruan itu?

 1. Menyelesaikan semua nubuatan mengenai messias/Penyelamat yang telah dijanjikan (dari kelahiran sehingga karya penyelamatan-Nya)
 2. Menggenapi dan menyelesaikan sistem korban binatang dan menggantikan dengan sistem korban yang baru – Roma 12:1-2; Ibrani 13: 15-17
 3. Menyelesaikan semua tuntutan Hukum Taurat (upah dosa adalah maut dan hanya Yesus yang telah dapat hidup tanpa melanggar Hukum taurat)
 4. Membatalkan peraturan-peraturan ibadah Hukum Taurat dalam Perjanjian Lama dan memulakan Perjanjian Baru dalam Roh Kudus yang bukan ditentukan oleh soal makan dan minum tetapi oleh kehidupan yang ditentukan oleh soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus (Roma 14:17) – Cerita tentang perdebatan tentang makanan dan minuman dengan seorang dari gereja lain. Orang itu berkata tidak boleh makan daging babi tetapi boleh makan daging pelanduk. Tetapi apa kata Imamat bab 11? Ini perlu dibanding dengan apa yang berlaku dalam Kisah Para Rasul 10, 15 dan 1 Timotius 4: 1- 4.
 5. Membuka jalan masuk ke ruangan maha kudus. Matius 27: 51. Ruangan maha kudus hanya dapat dimasuki sekali setahun dan hanya oleh Imam Besar. Tujuan Imam Besar memasuki ke dalam sana adalah untuk memercikkan darah anak domba ke atas kepingan Hukum 10 yang terdapat dalam Tabut perjanjian (yang asli dipercayai telah disembunyikan Yeremia dalam gua di Bukit Golgota). Imam Besar perlu melakukan upacara ini dengan penuh hati-hati. Kakinya akan dipasang dengan loceng dan tali yang panjang diikat pada kakinya. Sekiranya loceng berhenti berbunyi untuk masa yang lama itu bererti Imam Besar telah mati disambar oleh kemuliaan Tuhan dan perlu ditarik dengan tali itu. Sungguh dasyat kemuliaan Tuhan! Tetapi syukur! Oleh korban Kristus kita dapat datang ke hadirat Tuhan dengan penuh keberanian! (Ibrani 4:14-16). Inilah nikmat salib!! Oleh korban-Nya kita menjadi 1 Petrus 2:9. Darah Kristus tercurah hingga ke tabut Perjanjian dalam Gua di Bukit Golgota. (Arkeologi)
 6. Karya penyelamatan telah digenapi!
 7. Menyelesaikan ketaatan-Nya sebagai ‘Anak Manusia’ (Filipi 2:8)

Apakah makna dan manfaat seruan ini bagi kita (pada hari ini)?

 1. Jalan keselamatan telah diselesaikan bagi kita (Yohanes 14: 6; Amsal 16:25)
 2. Ada pengampunan dan keselamatan kepada semua yang mahu bertaubat dan percaya – Yesus menggantikan Yesus Barabas, kedua-dua orang pencuri mengejek Yesus pada mulanya, kemudia salah seorang daripada perampok itu bertaubat dan diselamatkan..
 3. Masalah manusia yang terbesar (kematian) telah diselesaikan oleh Tuhan! Adakah masalah terbesar selain “berhadapan dengan maut”?
 4. Disebabkan oleh karya yang telah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib maka bagi setiap orang yang percaya, kematian bukanlah akhir satu cerita melainkan satu ‘pintu’ berpindah ke alamat yang lebih baik.

Respon kita kepada seruan ‘sudah selesai’

Apabila kita sungguh-sungguh mempercayai pemberitaan dan mesej tentang salib Kristus, maka kita perlu

 1. Hidup bergaul dengan Allah – Kejadian 5: 24. Hidup bergaul dengan Allah dalam “kekudusan-Nya”. “Hagios” – dipisahkan dan dikhusukan.
 2. Merelakan Yesus hidup di dalam kita – Galatia 2: 19-20
 3. Yesus ditinggkan dan berkarya di dalam dan melalui hidup kita – Yohanes 3:30, 7:38
 4. Kita perlu hidup dalam penuh kesyukuran dan kemenangan setiap hari
 5. Kita perlu hidup memikul salib (bahkan memeluk salib Kristus) – Matius 10:38 - Kita perlu ambil peduli , kita perlu mengerti, kita perlu percaya dan memerlukan salib sebagai “penyelarasan” hidup kita, maka barulah kita merupakan seorang Kristian dalam pengertian Alkitab yang sesungguhnya!


Penutup

Salib tidak menjanjikan hidup yang glamour. Tapi salib adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan penyelarasan (alignment) dengan Tuhan.

Lukas 9:23, Matius 10:38, Matius 16:24, dan Lukas 14:26 merupakan ayat-ayat iklan untuk mengikuti Yesus. Kita bukan disuruh membenci ahli keluarga kita, tetapi maksud membenci di sini adalah kasih yang tersangat tinggi dan mendalam untuk Yesus bila dibandingkan dengan kasih kita kepada orang-orang kesayangan bahkan diri sendiri pun maka kasih itu seperti satu “kebencian”.

Iklan untuk mengikuti dunia bagaimana? IKLAN MINUMAN KERAS, IKLAN ROKOK ... tetapi kemudian berakhir dengan apa? Iklan ‘avasi montok diau! Sebaliknya iklan Yesus yang nampaknya seperti menyiksakan, bukankah membuahkan kehidupan penuh berkat dan bahagia?

Tapi tahukah anda, sedarkah anda bahawa minuman keras inilah antara belenggu nombor satu yang menyebabkan bangsa Kadazandusun ini masih ramai terbelenggu dengan kemiskinan? Hosea 4:11 berkata [alkohol] menghilangkan daya fikir! Minuman yang disebut dalam ayat in adalah air anggur dan dalam air anggur ini ada alkohol.

Mari kembali kepada sejarah bapa-bapa dan nenek moyang kita dalam SIB. Sabah dan Sarawak. Sebelum Injil Kristus datang, mereka terjual kepada kemabukan. Raja Brooke sudah lepas tangan satu bangsa yang hanya terkenal dengan kemabukan mereka suatu ketika dahulu. Cerita ini telah dibukukan dalam ‘Mabuk Sebelum Fajar’ @ Drunk Before Dawn. Tapi bila bangsa ini menerima Kristus, akibatnya pada hari ini inilah antara bangsa yang sangat disegani di Sarawak bahkan di Malayisa juga. Orang-orang Sabah juga tidak ketinggalan. Injil telah merubah gaya hidup kita, daripada kemabukan kepada kemajuan peribadi. Puji Tuhan!

Jadi apabila kita memahami mesej salib ini, jangan kan memikul salib, kita bahkan mahu memeluk salib Tuhan ini! (Lagu “I will cling to the old rugged cross”, and exchange it some day for a crown”)--- On A hill Far Away

Disebabkan ada orang yang telah percaya, mengerti dan telah memikul salib dalam hidup mereka dan datang ke Pulau Borneo maka sekarang kita diberkati dengan Injil Yesus Kristus. Adakah mesej Injil Kristus akan berhenti dalam generasi ini? Adakah anak-anak kit juga mengerti dan percaya? Apakah tanggungjawab kita? Bukankah Yesus berkata “Engkau telah menerimanya dengan percuma maka dengan itu kita juga perlu memberikannya dengan secara percuma juga?

Bagaimana dengan sayap misi dan penginjilan kita?

Bagaimana dengan hubungan peribadi kita dengan Tuhan dan sesama kita? Adakah itu diselaraskan pada salib Kristus?

Mahukah kita memikul salib bahkan memeluk salib Kristus? Ingat! Tanpa salib, tidak akan ada pengalaman Pentakosta (pengalaman dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus). Tanpa salib dalam kehidupan kita kita tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan dalam Kerajaan-Nya.

Lagu hymn “I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown...

Tuhan memberkati kita semua.

Doa peneguhan dan pemberkatan.

3 comments:

jue said...

shallom..
post ni sungguh memberkati...mengingatkan sia satu peristiwa duluuuu..masa tu sia masih sek mgu,ada sorang jiran dtg bwa Bible tunjuk sia Im.11 sambil ckp hanya 'mrk' yg benar sbb tidak mkn 'apa yg dilarang'...sempat gak dia ckp org SIB tdk tau apa2 sbb hanya ada Bible Dusun (PB) saja...!!

Perisai dan Pedang said...

Puji Tuhan

Elina said...

Amen, When Jesus said It is FINISHED.
Everyth was done. We as children of God are called to REST and SIt at the feet of Jesus.

Jesus is seated at the right hand of GOd today as He has accomplished what HE came to do.

Our debts are not only fully paid but JESUS Overpaid our wages of sin.

Jesus is so so good.
I am truly blessed with ur writings.