Tuesday, April 14, 2015

Runtuhkan Tembok-Tembok!

Siri Bimbingan Doa - Bahagian 1 

Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. (Amsal 23:26 TB)

Renungan

Kita semua mahu diberkati oleh Tuhan. Kita mahu semua permohonan doa kita segera dijawab-Nya. Bila doa kita tidak atau masih belum dijawab Tuhan, kita merasa kurang senang sehingga tidak kurang yang meragui janji, kasih mahupun kuasa Tuhan. 

Ada juga orang yang sampai mempersalahkan orang lain dan menuduh mereka kurang membantunya dalam doa sehingga dia belum terlepas dari pergumulan hidupnya sehingga membuat kesimpulan bahawa kasih pada Tuhan yang disebut saudara-saudari seimannya hanyalah satu kepalsuan selama ini. "Mengapa Tuhan lambat jawab, mengapa saya belum dapat keluar dari semua masalah ini? Betulkah kawan-kawan seiman mengasihi dan mendoakan saya selama ini?" Sikap prasangka yang ada padanya kemudian membuatkan dia merasa dingin terhadap Tuhan, gereja dan persekutuan. "Buat apa ke gereja? Buat apa adakan persekutuan dengan kawan-kawan? Saaama saja.. bukan ada perubahan juga?"

Barangkali penyebab utama doa kita terhampat terletak bukan di tempat lain atau disebabkan oleh orang lain. Penyebab utama adalah pada sikap kita di hadapan Tuhan. Sikap kita yang salah mempengaruhi cara kita melayani Tuhan. Kita anggap Tuhan itu hamba kita. Kita perlakukan Dia semacam kuli atau abdi kita. Kita layan Dia tidak lebih daripada orang suruhan kita. Sikap kita sebegitu menampakkan yang sebenarnya diri kitalah yang memerintah dan berkuasa dalam hidup kita dan bukannya Dia. 

Kita perlu tahu dan ingat bahawa sebelum Tuhan mengajar kita untuk meminta, mencari dan mengetok (Matius 7:7), Dia terlebih dahulu mengajar kita tentang sikap yang tepat di hadapan Bapa syurgawi yang harus sentiasa ada pada kita. Sikap itu terdapat dalam Matius 6:9 dan 6: 33. Maksud ayat dalam 6:9 dan 6:33 adalah sikap berserah kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Nya serta mencari dahulu kerajaan-Nya perlu menjadi sikap utama dalam kita sebelum meminta apa-apapun daripada-Nya. 

Petikan dari kitab Amsal di atas menunjukkan pada kita bahawa Tuhan terlebih dahulu meminta sesuatu daripada kita. Apakah yang diminta-Nya? Dia meminta hati kita dengan sepenuhnya dan meminta agar menyenangi jalan-jalan (firman)-Nya. Bagaimana, adakah hati kita sudah benar-benar terserah kepada Tuhan seperti yang diminta-Nya?

Jadi doa kita terhalang oleh sikap kita yang tidak merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan. Kita mahu Tuhan bertindak mengikut syarat dan persyaratan kita, tetapi persyaratan Tuhan kita tidak hiraukan. Tuhan berkata, "Mengapa kamu berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Aku katakan?" (Lukas 6:46)

Satu lagi penghalang dalam hal berdoa adalah sikap yang tidak mengampuni orang. Kepahitan dalam hati merupakan kekejian di mata Tuhan yang adalah kasih. Bukankah Dia mengajar kita untuk saling mengasihi dan mengampuni sesama kita? Adalah susah derita dan sengsara kita melebihi sengsara Kristus di kayu salib? Kalau tidak,mengapa terlalu sulit bagi kita untuk melepaskan doa pengampunan meneladani Kristus sewaktu sengsara di salib berkata, "Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan?"

Mari memeriksa diri kita pada hari ini di hadapan Tuhan. Adakah kita melayan Tuhan dalam hidup kita tidak ubah Dia diperlakukan sebagai abdi kita? Atau adakah kepahitan yang tersimpan bahkan sudah sampai berakar di dalam hati kita? Kita perlu sedar kalau benar kita sudah mengalami kasih dan pengampunan Tuhan secara peribadi maka kita juga ada kesanggupan untuk mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. 

Dua sikap yang salah ini iaitu sikap memandang rendah pada Tuhan dan sikap tidak mengampuni merupakan dua tembok penghalang utama kita tidak mendapat jawaban doa kerana sikap-sikap ini menghasilkan doa yang salah di hadapan Tuhan (Yakobus 4:1-3)

Kita perlu runtuhkan tembok-tembok penghalang ini dan jauhkan dari hidup kita. Runtuh sikap merendahkan Tuhan dengan jalan pertaubatan, meminta ampun dan kembali mengatur hidup kita di hadapan Dia. Bila ini berlaku maka kita mulakan hari-hari kita dengan sikap berserah penuh kepada-Nya berpandukan doa "Bapa Kami" yang didoakan berserta penghayatan dan kesungguhan. Doa "Bapa Kami" sangat penting sebab di dalamnya tersirat aspek penyerahan dan pengampunan di hadapan Tuhan. Hanya dengan amalan ini, bila dilakukan dengan penuh kesungguhan maka tembok-tembok penghalang doa dapat diruntuhkan dan teruslah bersabar menantikan pertolongan dari Tuhan yang tidak pernah terlalu awal dan juga tidak terlewat. Sesungguh Dia adalah Tuhan, Dia yang meletakkan matahari, bintang dan bulan ditempat mereka serta mengusur jadual perjalanan cakrawala dan alam semesta, kita juga tidak terlepas dari perhatian-Nya. Hanya pastikan tembok-tembok penghalang doa sudah diruntuhkan. 

Ini satu nasihat yang panjang. Nasihat panjang serupa ini perlu untuk membawa kita keluar dari sikap yang salah di hadapan Tuhan. Bila pembaca mengerti penulisan ini, janganlah hanya menulis "amen" tetapi tulislah sesuatu yang dapat menambah baik pengertian kita berhubung tajuk yang dibincangkan. Atau ada yang mahu memberi kesaksian peribadi berhubung perkara ini barangkali?

Tapi, adakah semua doa yang tidak terjawab diakibatkan oleh sikap memnting diri dan tidak mahu mengampuni? Ikuti di pos yang menyusuli...


(Bersambung..)

Selamat sejahtera famili dan friends! Tuhan Allah memberkati Malaysia, Tuhan Allah memberkati kita semua!

© Pena Rajawali

No comments: